Msze św. w Bazylice Sejneńskiej

msze

W niedziele i święta
7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (suma), 13:00 (w języku litewskim), 17:30
W dni powszednie
6:30, 8:00, 17:30

Zobacz więcej »

Figura Matki Boskiej Sejneńskiej

madonna0

Łaskami słynąca figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, od 1602 roku jest przedmiotem kultu religijnego w Sejnach. Figura wraz z cokołem posiada 145 cm wysokości (bez korony), jest misternie wyrzeźbiona...

Zobacz więcej »

Liturgia
na dziś

biblia

Teksty czytań z dnia »

Muzeum Kresów Wschodnich

28.04.2020

flagi

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Na wiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach realizuje projekt pt. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego obiektu oraz jego adaptację na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach"

Celem projektu jest ochrona, zabezpieczenie i zachowanie zabytkowego klasztoru wchodzącego w skład Podominikańskiego Zespołu w Sejnach oraz powstanie nowej oferty kulturalnej w ramach Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach.

Zakres projektu obejmuje inwestycję w zabytkową infrastrukturę poprzez prowadzenie prac konserwacyjnych, budowlanych i renowacyjnych w zabytkowym obiekcie oraz zakup trwałego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w ramach czterech wystaw stałych.

W efekcie realizacji projektu powstaną wystawy stałe tworzące cykl Muzeum Kresów Wschodnich.

Cztery baszty połączone polskim fundamentem:

I. Historia Kresów Wschodnich – historycznych ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i ich mieszkańców.
II. Wielokulturowość Kresów Wschodnich - wzajemne relacje kulturowe oraz religijnych między przedstawicielami różnych grup narodowych, etnicznych i wyznaniowych w regionie.
III. Ludzie Kresów Wschodnich – opowieść znanych i nieznanych obywatelach Kresów. Ich wpływie na dzisiejszy obraz kultury, literatury, nauki
IV. Mitologia Kresów Wschodnich - ich recepcja w sztuce, literaturze, myśli politycznej oraz pamięci historycznej

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Sejnach, 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1

W trosce o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu poniżej udostępnimy adres do mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych. Narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego za pośrednictwem adresu e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

(formularz dostępny pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/)

Tytuł projektu: „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego obiektu oraz jego adaptację na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach”

Wartość całkowita Projektu: 20.000.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 17.000.000,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.2
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Pokoje Gościnne

slajd3a

Oferujemy pobyt i wypoczynek w naszych pokojach gościnnych.

STOLICA TYTULARNA Abp Jana Romeo Pawłowskiego

abp pawlowski

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej - delegat do spraw przedstawicielstw papieskich w świecie

Abp Jan Romeo Pawłowski urodził się 23 listopada 1960 r. w Biskupcu (archidiecezja warmińska), jako pierwszy z czterech synów Stanisława i Magdaleny. W 1979 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. W latach 1987–1991 przebywał w Rzymie, gdzie odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. W tym samym czasie w odbył studia specjalistyczne w Papieskiej Akademii Kościelnej, przygotowujące do pracy w placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. 1 lipca 1991 roku rozpoczął służbę w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, pracując kolejno w Kongo (Brazzaville), RPA, Czadzie, Tajlandii, Brazylii i Francji. Od końca 2002 roku pełnił posługę w watykańskim Sekretariacie Stanu, w Sekcji do Spraw Relacji z Państwami. W roku 1993 został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości, a w roku 2005 Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości. Zna włoski, angielski, francuski, rosyjski, niemiecki i portugalski.
Dnia 18 marca 2009 roku Ojciec Święty Bendykt XVI mianował go nuncjuszem w Kongo i Gabonie przydzielając stolicę tytularną w Sejnach oraz godność arcybiskupa.
Sakrę biskupią przyjął w Bydgoszczy 30 kwietnia 2009 roku z rąk ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone SDB.
7 grudnia 2015 papież Franciszek mianował go delegatem ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

fl

Najnowsze zdjęcia