Nowsze dzieje Sanktuarium

W roku 1925 na podstawie Konkordatu zawartego między Stolicą, Apostolską, a odrodzoną Polską, nastąpił nowy podział administracji kościelnej. Dekanat sejneński znalazł się w diecezji łomżyńskiej. Na mocy dekretu biskupa łomżyńskiego Romualda Jałbrzykowskiego. który wiele lat pracował w Sejnach, sprawując rożne funkcje, darzył kościół sejneński oraz figurę Matki Boskiej szczególną estymą.  W 1926 roku w Sejnach utworzono pierwszą kapitułę kolegiacką, a dotychczasowa katedra uzyskała tytuł kolegiaty.nowe dzieje 01

W okresie II wojny światowej kolegiata nie uległa poważniejszym zniszczeniom na skutek działań wojennych, lecz ząb czasu mocno nadszarpnął jej substancję i wyposażenie.
W roku 1964 obowiązki proboszcza parafii objął ks. kan. Stanisław Rogowski, który podjął ogromny trud doprowadzenia Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej do dawnej świetności. W latach 1966 - 1974 wielu fachowców, m. in. fachowcy Pracowni Konserwacji Zabytków odrestaurowali wnętrze kolegiaty, w tym ołtarze, niektóre obrazy. Ufundowano nowe chorągwie, baldachim, 2 dzwony. Odnowiono elewacje kolegiaty, kule pod krzyżami na wieżach pokryto dukatowym złotem, na lewej wieży zainstalowano zegar z kurantami. Papież Paweł VI bullą z 3 lutego 1973 roku udzielił zezwolenia na koronacje figury.
7 września 1975 roku w czasie uroczystości, w których wziął udział Episkopat Polski, około 200 księży oraz niezliczone rzesze wiernych, figura Matki Boskiej Sejneńskiej została ukoronowana koronami papieskimi.

koronacja 01 koronacja 02 koronacja 03
koronacja 05 koronacja 04 koronacja 06

Kościół sejneński - dawna katedra, potem kolegiata, został podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Mam Panny.
Z kroniki pamiątkowej kościoła, pośród licznych wpisów i dedykacji, zarówno dostojników Kościoła, jak i osób świeckich, godzi się zacytować następujący wpis, dokonany przez Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego:
"Matce Bożej Sejneńskiej, noszącej w sobie misterium zjednoczenia Dzieci Bożych z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, oddaję w opiekę Polskę katolicką i całą jej przyszłość".

Jubileuszowe uroczystości

Dla uczczenia rocznicy 400 lat obecności w Sejnach figury Matki Bożej łaskami słynącej, 1 czerwca 2002 roku odbyła się uroczystość jubileuszowa. Poprzedziły ją: 31 maja Msza św. patronalna oraz nieustanne czuwanie przy figurze Matki Bożej, wystawionej przy ołtarzu celebry, do godzin porannych w sobotę 1 czerwca.
W uroczystej Mszy św., która odbyła się przy ołtarzu zbudowanym na tę okoliczność na placu św. Agaty, udział wzięli Kardynał Józef Glemp - Prymas Polski, Kardynał Audrys Jouzas Backis - arcybiskup Metropolita Wileński, 12 biskupów - z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz kilkudziesięciu księży.

jubileusz 01 jubileusz 02 jubileusz 03 jubileusz 04
jubileusz 05 jubileusz 06 jubileusz 07 jubileusz 08
  jubileusz 09 jubileusz 10  

Gospodarzem uroczystości był Ordynariusz Diecezji Ełckiej Biskup Edward Samsel, który witając zgromadzonych, powiedział m. in.: "W pierwszą sobotę miesiąca czerwca roku 2002, niech serce Twojego Syna, naszego zbawiciela ukształtowane pod Twoim niepokalanym sercem, będzie uwielbione za Twoim macierzyńskim orędownictwem. 400 lat jesteś z nami Dziewico Maryjo w tym znaku sejneńskiej statuy. Od 400 lat gromadzisz przy sobie lud Boży pielgrzymujący do Ciebie z tego pogranicza".
W homilii o kulcie Maryi Kardynał Józef Glemp, powiedział: "...Ludzie powinni chętnie słuchać Chrystusa, bo wtedy otrzymają ochronę Matki Bożej Sejneńskiej..."
Odczytano też list Ojca Świętego Jana Pawła II, skierowany do Biskupa Edwarda Samsela, w którym Papież wspominał uroczystość koronacji figury Matki Bożej Sejneńskiej z 7 września 1975 roku, w której był głównym celebransem.

11 września 2005 roku w sejneńskiej bazylice, obchodzono jubileusz 30 lecia koronacji cudownej figury Matki Bożej Sejneńskiej koronami papieskimi. Uroczystości zbiegły się z wizytacją duszpasterską Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej J. E. Biskupa Romualda Kamińskiego oraz odpustem i dożynkami parafialnymi. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył bp Kamiński. Tradycyjnie otwartą figurę Matki Bożej wystawiono przy ołtarzu celebry. Tradycyjnie też po Mszy św. odpustowej wierni podchodzili do figury Matki Bożej i przez moment, patrzyli w oczy Naszej Matce Wspomożenia Wiernych i Przemożnej Orędowniczce.
Każdego dnia, o dowolnej porze - w kaplicy Matki Bożej, parafianie i liczni odwiedzający, klękają przed figurą Matki Boskiej łaskami słynącej, w żarliwej modlitwie przekazując Jej swe podziękowania i błagalne prośby o orędownictwo.

NIECODZIENNE WOTUM DLA MADONNY SEJNEŃSKIEJ

 

Ostatnio odkryliśmy znaczenie ozdobnej tabliczki umieszczonej we wnęce ołtarza, gdzie umieszczona jest Figura Matki Bożej Sejneńskiej. Tabliczka widoczna jest ponad koroną Matki Bożej. Jest to wotum dziękczynne z 1678 roku. Tu dostrzegamy, jak wcześnie Cudowna Figura zaczęła przyjmować dziękczynienie za łaski. Już w drugiej połowie XVII wieku rozsławia się kult Pani Sejneńskiej.
Treść napisu na tabliczce objaśnia to wotum:
"Z stołecznego miasta wileńskiego Arcybractwo Różańca św. Najświętszej Pannie Sejneńskiej, której przemożną przyczyną zachowań jest od powietrza morowego to wotum ofiarują."

Eugeniusz Fr. Klimaniec  Fot. Jan Lupo i jego archiwum

Liturgia na dziś

Pokoje Gościnne

slajd3a

Oferujemy pobyt i wypoczynek w naszych pokojach gościnnych.

STOLICA TYTULARNA Abp Jana Romeo Pawłowskiego

abp pawlowski

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej - delegat do spraw przedstawicielstw papieskich w świecie

Abp Jan Romeo Pawłowski urodził się 23 listopada 1960 r. w Biskupcu (archidiecezja warmińska), jako pierwszy z czterech synów Stanisława i Magdaleny. W 1979 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. W latach 1987–1991 przebywał w Rzymie, gdzie odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. W tym samym czasie w odbył studia specjalistyczne w Papieskiej Akademii Kościelnej, przygotowujące do pracy w placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. 1 lipca 1991 roku rozpoczął służbę w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, pracując kolejno w Kongo (Brazzaville), RPA, Czadzie, Tajlandii, Brazylii i Francji. Od końca 2002 roku pełnił posługę w watykańskim Sekretariacie Stanu, w Sekcji do Spraw Relacji z Państwami. W roku 1993 został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości, a w roku 2005 Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości. Zna włoski, angielski, francuski, rosyjski, niemiecki i portugalski.
Dnia 18 marca 2009 roku Ojciec Święty Bendykt XVI mianował go nuncjuszem w Kongo i Gabonie przydzielając stolicę tytularną w Sejnach oraz godność arcybiskupa.
Sakrę biskupią przyjął w Bydgoszczy 30 kwietnia 2009 roku z rąk ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone SDB.
7 grudnia 2015 papież Franciszek mianował go delegatem ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

fl

Najnowsze zdjęcia