Modlitwy i pieśni

NOWENNA DO MATKI BOSKIEJ SEJNEŃSKIEJ

 

1. Modlitwa

Dziewico Niepokalana, Pani Sejneńska, od 400 lat z nami jesteś. Z wyżyn Twojego tronu łaskawości zwróć o Maryjo na nas swoje życzliwe spojrzenie i zlituj się nad nami, tak bardzo potrzebującymi Twojej pomocy. Okaż się dla nas, tak jak okazałaś się dla tylu pokoleń, prawdziwą Matką miłosierdzia, podczas gdy my całym sercem pozdrawiamy i wzywamy Cię jako Panią Sejneńską i Królową. Słysząc, że tylu ludzi zostało przez Ciebie obdarowanych łaskami tylko dlatego, że uciekali się do Ciebie z wiarą, czuję, że moja dusza nabiera nowej odwagi, aby Cię prosić o wspomożenie. Do kogo innego moglibyśmy się uciekać, jeśli nie do Ciebie Maryjo, która jesteś "Pocieszycielką nieszczęśliwych", "Umocnieniem opuszczonych", "Pocieszeniem uciśnionych". Wystarczy, żebyś tylko powiedziała jedno słowo za nami do swego Syna, a On Cię wysłucha. Proś Go więc o Matko z nami. Amen.
Padamy przed Tobą na kolana o Maryjo, która królujesz w naszym kościele, w znaku Przecudownej Figury Sejneńskiej i ośmielamy się prosić;

2.Dziesiątek różańca

Tajemnica Nawiedzenia

3. Litania do Matki Boskiej Sejneńskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Pani Sejneńska...                                   módl się za nami.
Pani Sejneńska - Dziewico i Matko...
Pani Sejneńska - Od Trójcy Przenajświętszej...
Pani Sejneńska - Przyjmująca nas za dzieci...
Pani Sejneńska - Przyczyno naszej radości...
Pani Sejneńska - Orędowniczko przed Twym Synem...
Pani Sejneńska - Najczystsze źródło radości...
Pani Sejneńska - Szafarko życia Bożego...
Pani Sejneńska - Opiekunko rodzin rozbitych...
Pani Sejneńska - Ratunku zrozpaczonych...
Pani Sejneńska - Opiekunko sierot...
Pani Sejneńska - Wspomożycielko twych synów i córek...
Pani Sejneńska - Jednocząca narody...
Pani Sejneńska - Przyjmująca wszystkich pod swój płaszcz...
Pani Sejneńska - Hetmanko pokoju...
Pani Sejneńska - Uwolnienie więźniów...
Pani Sejneńska - Uzdrowienie chorych...
Pani Sejneńska - Ocierająca łzy płaczącym...
Pani Sejneńska - Dająca nadzieję bezpłodnym...
Pani Sejneńska - Przywracająca wzrok ociemniałym...
Pani Sejneńska - Budząca nowe powołania kapłańskie i zakonne...
Pani Sejneńska - Dająca siłę tym, którzy chcą iść drogą cnoty...
Pani Sejneńska - Ratunku ginących grzeszników...
Pani Sejneńska - Otucho stających na progu wieczności...
Pani Sejneńska - Chroniąca nas od potępienia wiecznego...
Pani Sejneńska - Wybawicielko z czyśćca...
Pani Sejneńska - Otwierająca niebo tym, którzy Ci służą...
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

4. Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją, Maryję za Matkę, dozwól prosimy, abyśmy wzywając ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


 PIEŚNI DO MATKI BOSKIEJ SEJNEŃSKIEJ

 

 O SEJNEŃSKA MATKO BOSKA

O Sejneńska Matko Boska
Wciąż się nami opiekujesz
Przytulając Boże Dziecię
Na ręku Ono piastujesz

Napełniona Bożą łaską
W Sobie kryjesz Trójcę Świętą
Twe Oblicze pełne blasku
l Twe oczy uśmiechnięte

Ponad trzysta lat minęło
Jak Matko do nas przybyłaś
Otoczyłaś swą opieką
I od zguby ocaliłaś

Droga Matko racz przebaczyć
Żeśmy wiele zaniedbali
Dziś pragniemy wynagrodzić
Będziemy pilniej słuchali

A Ty wciąż nam to powtarzasz
Czyńcie wszystko co wam powie
Jezus Syn mój ukochany
Wsłuchujcie się w Jego Słowa

Przyrzekamy Matko droga
Że będziemy słuchać Pana
A Ty prowadź nas do Boga
Sejneńska Matko kochana

  PIEŚŃ KU CZCI  MATKI BOSKIEJ SEJNEŃSKIEJ

Ku Tobie czysta ponad gwiezdny łan,
Radosne naszych pieśni płyną tony.
Na ręku Twym spoczywa świata Pan,
Twój wzrok miłośnie ku nam obrócony.

O chciej nam obraz Twój do duszy wryć,
Świetlane Twoje niech nas wiodą znaki,
My chcemy pójść górnymi Twymi szlaki,
Bo wszyscy chcemy Twymi dziećmi być.

Twe szaty blaskiem słońca wiecznie lśnią,
Pod Twoje stopy ziemia krąg swój stawia,
Gwiazd złotych wieniec skroń otacza Twą,
Łask pełna chór aniołów Cię wysławia.

O chciej nam obraz Twój do duszy wryć,

Wśród życia walk racz z nami stawać wszędzie,
A z Bogiem trwać staraniem samym będzie,
Bo wszyscy chcemy Twymi dziećmi być.

Liturgia na dziś

Pokoje Gościnne

slajd3a

Oferujemy pobyt i wypoczynek w naszych pokojach gościnnych.

STOLICA TYTULARNA Abp Jana Romeo Pawłowskiego

abp pawlowski

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej - delegat do spraw przedstawicielstw papieskich w świecie

BIOGRAM

Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach

MuzeumKresow ban

fl

Muzeum Ziemi Sejneńskiej

STONZ baner

Najnowsze zdjęcia