Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA PIERWSZA WIELKIEGO POSTU - 18.02.2018

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.

Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 16.00 dla dzieci, a dla wszystkich o 17.00; po wieczornej Mszy św. również w języku litewskim, a na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00; śpiewamy też Gorzkie Żale po sumie.

Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach 11-14 marca, a więc od czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Poprowadzi je ks. dr Ryszard Sawicki, wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej.

Parafia nasza włącza się w akcję misyjną "Wyślij pączka dla Afryki". Dzieci z Koła Misyjnego i młodzież naszego KSM-u, rozprowadza dzisiaj "papierowe symboliczne pączki", a zebrane w ten sposób ofiary będą przeznaczone na dożywianie głodujących dzieci i na ich edukację w Republice Środkowoafrykańskiej i w Czadzie. Niech to będzie jeden z wielkopostnych uczynków miłosierdzia.

A za tydzień, 25 lutego przypada w całym Kościele niedziela Ad Gentes, czyli Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach św. przy kościele będzie zbiórka na pomoc misjonarzom.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, na przeprowadzone do­tychczas remonty naszej Bazyliki, zaciągnięte w związku z tym długi, powoli je regulujemy. Dziękuję za ofiary złożone w czasie wizyty kolędowej, a także przez wielu składane systematycznie co miesiąc. Dziękuję też za ofiary na ten cel składane na tacę w ostatnią niedzielę miesiąca.

Nasza Policja apeluje, aby piesi i rowerzyści używali odblasków, zwłaszcza po zmierzchu. Wtedy jest się lepiej widocznym, a tym samym jest bezpieczniej. Przyłączamy się do tego apelu i prosimy, aby zawsze dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

 

 

 

Liturgia na dziś

Pokoje Gościnne

slajd3a

Oferujemy pobyt i wypoczynek w naszych pokojach gościnnych.

STOLICA TYTULARNA Abp Jana Romeo Pawłowskiego

abp pawlowski

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej - delegat do spraw przedstawicielstw papieskich w świecie
Abp Jan Romeo Pawłowski urodził się 23 listopada 1960 r. w Biskupcu (archidiecezja warmińska), jako pierwszy z czterech synów Stanisława i Magdaleny. W 1979 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. W latach 1987–1991 przebywał w Rzymie, gdzie odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. W tym samym czasie w odbył studia specjalistyczne w Papieskiej Akademii Kościelnej, przygotowujące do pracy w placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. 1 lipca 1991 roku rozpoczął służbę w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, pracując kolejno w Kongo (Brazzaville), RPA, Czadzie, Tajlandii, Brazylii i Francji. Od końca 2002 roku pełnił posługę w watykańskim Sekretariacie Stanu, w Sekcji do Spraw Relacji z Państwami. W roku 1993 został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości, a w roku 2005 Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości. Zna włoski, angielski, francuski, rosyjski, niemiecki i portugalski.  Dnia 18 marca 2009 roku Ojciec Święty Bendykt XVI mianował go nuncjuszem w Kongo i Gabonie przydzielając stolicę tytularną w Sejnach oraz godność arcybiskupa. Sakrę biskupią przyjął w Bydgoszczy 30 kwietnia 2009 roku z rąk ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone SDB. 

Najnowsze zdjęcia