Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA DWUDZIESTA ZWYKŁA 20.08.2017

W sierpniu często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. We wtorek, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego. Matka Boża w znaku cudownej Figury Sejneńskiej króluje także w naszej Wspólnocie już od ponad czterystu lat. Przygotowujemy się do uroczystości odpustowych związanych z 42 rocznicą koronacji Figury, która odbyła się 7 września 1975 roku. Uroczystość odpustową będziemy przeżywać od sobotniego wieczoru, 2 września i oczywiście w niedzielę, 3 września. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej będziemy przeżywać w sobotę, 26 sierpnia. W związku z tą uroczystością posłuchajmy Komunikatu Konferencji Episkopatu Polski: Drodzy Bracia i Siostry!8 września 2017 r. przypada 300. rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nałożenie papieskich koron na wizerunek Bogurodzicy dopełniło niejako ślubów złożonych przez króla Jana Kazimierza, który po obronie Jasnej Góry przed Szwedami, 1 kwietnia 1656 r. obrał Najświętszą Dziewicę Królową i Patronką Królestwa Polskiego. Uroczystość koronacyjna w 1717 r. zjednoczyła na Jasnej Górze Polaków, stając się ogólnonarodową manifestacją wiary. Ten akt uznający Maryję za Królową Polski był punktem odniesienia w wielu, nierzadko trudnych momentach polskiej historii. Jasna Góra stała się Duchową Stolicą Polski i celem licznych pielgrzymek, a tym samym źródłem odnowy życia zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Ojcowie Paulini wraz z Pasterzami Kościoła w Polsce, w Roku Jubileuszu koronacji Cudownego Obrazu, zapraszają do dziękczynienia Bogu za przymierze z Królową Polski. Główne obchody jubileuszowe odbędą się na Jasnej Górze 26 sierpnia 2017 r. Jubileusz 300-lecia koronacji posiada przede wszystkim wymiar duchowy, dlatego pragniemy zachęcić do włączenia się w „Żywą Koronę Maryi”. Inicjatywie tej przyświeca idea, aby osobiste życie kształtować według zasad Ewangelii, jako urzeczywistnienie oddania się Matce Bożej, którego wyrazem są złote korony na Jej skroni. Msze św. będą rano o 6.30; 8.00 i 17.30.

Dożynki są starą tradycją w Kościele, sięgającą IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Dożynki Powiatowe odbędą się w niedzielę, 10 września. Rozpocznie je Msza św. dziękczynna o godz. 10.00 sprawowana na stadionie miejskim. Modlitewną pamięcią obejmiemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o obfitość zbiorów, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr. Zachęcamy wioski z naszej Parafii do zrobienia dożynkowych wieńców, będzie także ich konkurs.

Dzisiaj obchodzimy 98 rocznicę Powstania Sejneńskiego. Msza św. o godz. 10.00 będzie w intencji powstańców i tych którzy zginęli w obronie Ojczyzny. Módlmy się za naszą Ojczyznę i za nasz Naród.

Trwają prace remontowe przy naszej bazylice. Bóg zapłać wszystkim wspierającym te prace ofiarnym groszem i modlitwą. Zbieramy w tej chwili na wkład własny Parafii w kosztach tych prac, który wynosi 83 tys. zł. Dziękuję tym, którzy składają swoje ofiary w kopertach, na konto bankowe, w kance­larii - wtedy są one odnotowane w księdze ofiarodawców, a także w ostatnią niedzielę miesiąca na tacę.

Decyzją Biskupa Ełckiego dobiega końca posługa duszpasterska w naszej Parafii księdza Artura Wyrzykowskiego. Dziękujemy księdzu za wszelkie dobro, za świadectwo wiary, głoszone nam słowo Boże, udzielane sakramenty święte, sprawowaną Eucharystię i wszystko co przez kapłańskie serce i dłonie zyskaliśmy dla naszego życia duchowego. Niech Bóg błogosławi księdzu Arturowi na nowej parafii p/w Królowej Apostołów w Ełku.

 

Liturgia na dziś

Pokoje Gościnne

slajd3a

Oferujemy pobyt i wypoczynek w naszych pokojach gościnnych.

STOLICA TYTULARNA Abp Jana Romeo Pawłowskiego

abp pawlowski

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej - delegat do spraw przedstawicielstw papieskich w świecie
Abp Jan Romeo Pawłowski urodził się 23 listopada 1960 r. w Biskupcu (archidiecezja warmińska), jako pierwszy z czterech synów Stanisława i Magdaleny. W 1979 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. W latach 1987–1991 przebywał w Rzymie, gdzie odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. W tym samym czasie w odbył studia specjalistyczne w Papieskiej Akademii Kościelnej, przygotowujące do pracy w placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. 1 lipca 1991 roku rozpoczął służbę w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, pracując kolejno w Kongo (Brazzaville), RPA, Czadzie, Tajlandii, Brazylii i Francji. Od końca 2002 roku pełnił posługę w watykańskim Sekretariacie Stanu, w Sekcji do Spraw Relacji z Państwami. W roku 1993 został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości, a w roku 2005 Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości. Zna włoski, angielski, francuski, rosyjski, niemiecki i portugalski.  Dnia 18 marca 2009 roku Ojciec Święty Bendykt XVI mianował go nuncjuszem w Kongo i Gabonie przydzielając stolicę tytularną w Sejnach oraz godność arcybiskupa. Sakrę biskupią przyjął w Bydgoszczy 30 kwietnia 2009 roku z rąk ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone SDB. 

Najnowsze zdjęcia