Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 24.05.2020

Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, po­wiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” . Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygoto­wać nam miejsce. Cały Kościół oczekuje na Zesłanie Ducha Świętego poprzez modlitwę Nowenną trwającą od minionego piątku. Łączymy się w tej modlitwie codziennie na nabożeństwie majowym.

Dzień Matki we wtorek, 26 maja. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, Dziękując im za życie, za wychowanie, wskazanie na największą miłość, jaką jest Bóg. To ona nauczyła nas modlitwy i życia według wiary. Pomódlmy się za nie, aby żyjącym Bóg dał radość i pokój serca, a zmarłe obdarzył Niebem.

39 rocznicę śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia wspominamy we czwartek, 28 maja. Oczekujemy na jego beatyfikację, która miała się odbyć 7 czerwca w Warszawie. Z powodu epidemii została przeniesiona na inny czas. Nie znamy jeszcze daty tej uroczystości, oby była jak najszybciej. Z pewnością Wielki Prymas jest nam bardzo potrzebny na ten trudny czas. Pamiętajmy, że On oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę, która zakończy okres Wielkanocy. Uroczystość ta przypada 31 maja, a więc w doroczny odpust Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Oczywiście nie możemy odpustu obchodzić w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, dlatego obejdziemy odpust w sobotę, 30 maja. O godz. 11.00 będzie suma odpustowa z procesją wewnątrz bazyliki. Pół godziny wcześniej będzie modlitwa różańcowa. Będzie okazja do skorzystania ze spowiedzi św. Ser­decznie zapraszam naszych Parafian do skorzystania z odpustu zupełnego, który możemy zyskać poprzez stan łaski uświęcającej, udział pełny we Mszy św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Tego dnia będą również Msze św. rano o 6.30 i o 8.00. Wieczorna Msza św. będzie już wigilią Zesłania Ducha Świętego.

W poprzednim numerze Siewcy pisaliśmy o transakcjach bezgotówkowych w Kościele. Zdecydowaliśmy przystąpić również do takich form składania ofiar także i w naszej Parafii. Już od dzisiaj oprócz zwyczajnej formy składania ofiar na tacę czy przy okazji zamawiania intencji mszalnych, czy też ofiar na remonty, będziemy mieli okazję złożyć ofiarę za pomocą karty płatniczej. W czasie trwającej epidemii często słyszymy, aby dbając o bezpieczeństwo, jeśli to możliwe unikać płacenia gotówką, a posługiwać się kartą. Od dzisiaj mamy taką możliwość również w kościele. Od przyszłej niedzieli przy wejściu do bazyliki będą stali panowie ze służby liturgicznej z terminalami płatniczymi i jeśli ktoś będzie miał takie życzenie, będzie mógł złożyć ofiarę na tacę w ten właśnie sposób. Natomiast na Mszach św. będzie zbierana ofiara również w tradycyjnej formie. Terminal będzie dostępny w zakrystii i w kancelarii. Ofiary będą wpływały bezpośrednio na konto bankowe Parafii. Bóg zapłać naszym Parafianom za ofiarność na rzecz naszej Parafii.

 

 

 

 

Zachęcamy do korzystania  z Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego. Poradnia przygotowuje narzeczonych do życia w małżeństwie i rodzinie oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa. Zapraszamy także osoby, które borykają się z problemami małżeńskimi i rodzicielskimi. Terminy spotkań do indywidualnego ustalenia. Telefony kontaktowe: 509125028; 506019594

 

 

Liturgia na dziś

Pokoje Gościnne

slajd3a

Oferujemy pobyt i wypoczynek w naszych pokojach gościnnych.

STOLICA TYTULARNA Abp Jana Romeo Pawłowskiego

abp pawlowski

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej - delegat do spraw przedstawicielstw papieskich w świecie
Abp Jan Romeo Pawłowski urodził się 23 listopada 1960 r. w Biskupcu (archidiecezja warmińska), jako pierwszy z czterech synów Stanisława i Magdaleny. W 1979 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. W latach 1987–1991 przebywał w Rzymie, gdzie odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. W tym samym czasie w odbył studia specjalistyczne w Papieskiej Akademii Kościelnej, przygotowujące do pracy w placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. 1 lipca 1991 roku rozpoczął służbę w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, pracując kolejno w Kongo (Brazzaville), RPA, Czadzie, Tajlandii, Brazylii i Francji. Od końca 2002 roku pełnił posługę w watykańskim Sekretariacie Stanu, w Sekcji do Spraw Relacji z Państwami. W roku 1993 został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości, a w roku 2005 Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości. Zna włoski, angielski, francuski, rosyjski, niemiecki i portugalski.  Dnia 18 marca 2009 roku Ojciec Święty Bendykt XVI mianował go nuncjuszem w Kongo i Gabonie przydzielając stolicę tytularną w Sejnach oraz godność arcybiskupa. Sakrę biskupią przyjął w Bydgoszczy 30 kwietnia 2009 roku z rąk ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone SDB. 

fl

Najnowsze zdjęcia