Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA SIÓDMA ZWYKŁA – 23.02.2020

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii. Nie bądźmy obojętni – jeszcze wielu potrzebuje naszego przykładu i wytężonej modlitwy.

Środa Popielcowa, 26 lutego rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę Popielcową o godz. 6.30; 8.00; 10.00; 13.00 LT; 16.00; 17.30. Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty. Przypominamy, że jesteśmy zobowiązani do zachowania postu ścisłego. Módlmy się o błogosławione owoce wielkopostnej przemiany w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym.

Pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek: o godz. 16.00 dla dzieci, o 17.00 dla wszystkich. Zachęcamy do licznego udziału w tych nabożeństwach, one z pewnością pomogą nam we właściwym przeżywaniu Wielkiego Postu. A w niedzielę pierwsze nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00, będziemy również śpiewać Gorzkie Żale po sumie.

Z dniem dzisiejszym została powołana nowa Rada Parafialna. Na sumie zostaną wręczone członkom Rady nominacje. Listę nowych radnych parafialnych umieścimy w następnym numerze Siewcy.

Rodziców dzieci klas drugich zapraszamy na spotkanie w poniedziałek po wieczornej Mszy św, a we wtorek zapraszamy rodziców i dzieci klas trzecich – również po Mszy wieczornej.

Ministrantów zapraszamy na zbiórki w sobotę o godz. 9.00, a dzieci ze scholi o godz. 10.00. Spotkania są w Domu Parafialnym.

 

 

Zachęcamy do korzystania  z Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego. Poradnia przygotowuje narzeczonych do życia w małżeństwie i rodzinie oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa. Zapraszamy także osoby, które borykają się z problemami małżeńskimi i rodzicielskimi. Terminy spotkań do indywidualnego ustalenia. Telefony kontaktowe: 509125028; 506019594

 

 

Liturgia na dziś

Pokoje Gościnne

slajd3a

Oferujemy pobyt i wypoczynek w naszych pokojach gościnnych.

STOLICA TYTULARNA Abp Jana Romeo Pawłowskiego

abp pawlowski

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej - delegat do spraw przedstawicielstw papieskich w świecie
Abp Jan Romeo Pawłowski urodził się 23 listopada 1960 r. w Biskupcu (archidiecezja warmińska), jako pierwszy z czterech synów Stanisława i Magdaleny. W 1979 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. W latach 1987–1991 przebywał w Rzymie, gdzie odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. W tym samym czasie w odbył studia specjalistyczne w Papieskiej Akademii Kościelnej, przygotowujące do pracy w placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. 1 lipca 1991 roku rozpoczął służbę w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, pracując kolejno w Kongo (Brazzaville), RPA, Czadzie, Tajlandii, Brazylii i Francji. Od końca 2002 roku pełnił posługę w watykańskim Sekretariacie Stanu, w Sekcji do Spraw Relacji z Państwami. W roku 1993 został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości, a w roku 2005 Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości. Zna włoski, angielski, francuski, rosyjski, niemiecki i portugalski.  Dnia 18 marca 2009 roku Ojciec Święty Bendykt XVI mianował go nuncjuszem w Kongo i Gabonie przydzielając stolicę tytularną w Sejnach oraz godność arcybiskupa. Sakrę biskupią przyjął w Bydgoszczy 30 kwietnia 2009 roku z rąk ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone SDB. 

Najnowsze zdjęcia