Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA -07.10.2018

Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się codziennie po Mszy św. wieczornej, w niedzielę o 17.00. Dzieci zapraszamy na Różaniec w poniedziałek, środę i piątek o godz. 16.00.

W przyszłą niedzielę, 14 października, będziemy pamiętali o nauczycielach i wychowawcach, którzy obchodzą swoje doroczne święto.

Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa” obchodzić będziemy w niedzielę, 14 paździer­nika. W ten dzień wpisują się ważne rocznice: 60. rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły, 40 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową metropolity krakowskiego – działo się to pamiętnego 16 października 1978 roku, a także setna rocznica odzyskania niepodległości. Jest więc wiele powodów, by dziękować Panu Bogu i za wstawiennictwem św. Jana Pawła II powierzać Kościół, Ojczyznę, a zwłaszcza młodzież, którą chcemy wspierać stypendiami ze zbiórki przy kościele na Dzieło Nowego Tysiąclecia.

W tym roku przypada 210 rocznica utworzenia Powiatu Sejneńskiego. Z tej okazji w piątek o godz. 12.00 będzie Msza św. w intencji Ojczyzny, a szczególnie naszych samorządów tworzących dzisiejszy powiat o potrzebne łaski w trosce  o rozwój naszej Sejneńszczyzny. Zapraszam wszystkie samorządy i powiatową społeczność na wspólną modlitwę.

Został ufundowany sztandar naszej sejneńskiej Policji. Jego uroczyste poświęcenie i przekazanie Komendzie Powiatowej będzie w sobotę o godz. 12.00. Rozpoczniemy Mszą św. za naszych policjantów i ich rodziny, a następnie uroczysty apel na Placu Dominikańskim. Zapraszam na modlitwę za naszą Policję.  

Koło Sejneńskich Pszczelarzy obchodzi w tym roku 145 rocznicę powstania. Z tej okazji został ufundowany nowy sztandar Koła. W przyszłą niedzielę, 14 października na Mszy św. o godz. 11.30 będziemy modlić się za pszczelarzy, dziękując Bogu za wstawiennictwem św. Ambrożego za ten niezwykły dar, jakim są pszczoły i owoc ich pracy - miód. Będzie także poświęcenie nowego sztandaru.

Nasz Senior, ks. kanonik Edward obchodzi swoje imieniny w sobotę, 13 października. Na wieczornej Mszy św. będziemy polecać Panu Bogu i Matce Najświętszej ks. Seniora wypraszając potrzebne łaski w dalszym życiu i posłudze.

Bóg zapłać wszystkim, którzy okazują troskę o naszą piękną świątynię. W tej chwili trwają prace przy renowacji ołtarza głównego. Koszt tegorocznych prac to suma 120 tys. zł, z czego 100 tysięcy złotych to dotacja MSWiA, a reszta to wkład Parafii. To dopiero I etap działań. W przyszłym roku prace będą kontynuowane.

 

 

 

Liturgia na dziś

Pokoje Gościnne

slajd3a

Oferujemy pobyt i wypoczynek w naszych pokojach gościnnych.

STOLICA TYTULARNA Abp Jana Romeo Pawłowskiego

abp pawlowski

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej - delegat do spraw przedstawicielstw papieskich w świecie
Abp Jan Romeo Pawłowski urodził się 23 listopada 1960 r. w Biskupcu (archidiecezja warmińska), jako pierwszy z czterech synów Stanisława i Magdaleny. W 1979 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. W latach 1987–1991 przebywał w Rzymie, gdzie odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. W tym samym czasie w odbył studia specjalistyczne w Papieskiej Akademii Kościelnej, przygotowujące do pracy w placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. 1 lipca 1991 roku rozpoczął służbę w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, pracując kolejno w Kongo (Brazzaville), RPA, Czadzie, Tajlandii, Brazylii i Francji. Od końca 2002 roku pełnił posługę w watykańskim Sekretariacie Stanu, w Sekcji do Spraw Relacji z Państwami. W roku 1993 został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości, a w roku 2005 Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości. Zna włoski, angielski, francuski, rosyjski, niemiecki i portugalski.  Dnia 18 marca 2009 roku Ojciec Święty Bendykt XVI mianował go nuncjuszem w Kongo i Gabonie przydzielając stolicę tytularną w Sejnach oraz godność arcybiskupa. Sakrę biskupią przyjął w Bydgoszczy 30 kwietnia 2009 roku z rąk ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone SDB. 

Najnowsze zdjęcia