Duszpasterze

Proboszcz

proboszczKsiądz prałat Zbigniew Bzdak. ur. 01. 04. 1956 w Zgorzelcu. Święcenia kapłańskie - 06. 06. 1982 r. w Olsztynie.
W parafii sejneńskiej od 1. 07. 2008 r. Kanonik Gremialny Kapituły Sejneńsko - Wigierskiej.
Prepozyt Kapituły Sejneńsko - Wigierskiej
Dziekan Dekanatu Sejneńskiego św. Kazimierza Królewicza.

 

Wikariusze

Kamil Borys3 Petras Tomasz Sikorski2
Ks. mgr Kamil Borys, ur. 8 sierpnia 1986 roku w Ełku, wyświęcony na kapłana 25 maja 2013 roku, w parafii sejneńskiej od 25 sierpnia 2016 roku. Ks. Petras Gucevicius,
ur. 29 sierpnia 1984 roku w Druskiennikach (LT), wyświęcony na kapłana w Wilnie (LT) dnia 14 maja 2011 roku, w parafii sejneńskiej od 20 listopada 2012 roku.
Ks. mgr Tomasz Sikorski, ur. 18 grudnia 1977 roku w Filipowie, wyświęcony na kapłana 11 maja 2002 roku w Ełku, w parafii sejneńskiej od 25 sierpnia 2017 roku.

 ks.Edward SadkowskiKs. kanonik Edward Sadkowski, ur. 2 października 1939 roku w Jedlance (diec. sandomierska), wyświęcony na kapłana 12 czerwca 1965 roku w Sandomierzu, emerytowany proboszcz Parafii w Prostkach, od 2010 roku pomagający w pracy duszpasterskiej w Sejnach.

 

 

 

 


Kapłani, którzy dotychczas pracowali w naszej Parafii

radek m2 piotr m bernardas
Ksiądz mgr Radosław Góralski. Zakończył pracę w Parafii Sejneńskiej z dniem 30 lipca 2010 roku i odbywa studia specjalistyczne na UKSW w Warszawie Ksiądz mgr Piotr Henryk Swędrowski ur. 04. 06. 1981 r. w Piszu W parafii sejneńskiej do 31. 07. 2011 r. Ksiądz Bernardas Augaitis ur. 13. 06. 1975 r. Litwa Święcenia kapłańskie - 7. 10. 2000 r w Wilnie W parafii sejneńskiej od 15. 08. 2009 r. do 30. 09. 2012 r.
stoklosa            ks. Micha Stankiewicz 2012 2
Ksiądz mgr Andrzej Stokłosa ur. 07. 05. 1964 w Olecku. Święcenia kapłańskie - 02. 06. 2001 r. w Ełku. W parafii sejneńskiej od 25. 08. 2011 do 24.08.2012    Ks. mgr Michał Stankiewicz,
ur. 16.05.1980 roku w Augustowie, wyświęcony na kapłana w Ełku dnia 28.05.2005 roku.
W parafii sejneńskiej od 25.08.2012 do 24.08.2015 roku.
grzegorz  Ks. Artur Wyrzykowski 2015 2017  
Ks. mgr Grzegorz Kunko,
ur. 12.08.1976 roku w Giżycku, ukończył Liceum Ogólnokształcące w Giżycku, wyświęcony na kapłana w Ełku dnia 31.05.2003 roku.
W parafii sejneńskiej od 25.08.2012 roku do 24.08.2016 roku
 Ks. mgr Artur Wyrzykowski, ur. 14.04.1976 roku w Siedlcach, wyświęcony na kapłana 28 maja 2005 roku w Ełku, w parafii sejneńskiej od 25 sierpnia 2015 roku do 24 sierpnia 2017 roku  

Liturgia na dziś

Pokoje Gościnne

slajd3a

Oferujemy pobyt i wypoczynek w naszych pokojach gościnnych.

STOLICA TYTULARNA Abp Jana Romeo Pawłowskiego

abp pawlowski

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej - delegat do spraw przedstawicielstw papieskich w świecie
Abp Jan Romeo Pawłowski urodził się 23 listopada 1960 r. w Biskupcu (archidiecezja warmińska), jako pierwszy z czterech synów Stanisława i Magdaleny. W 1979 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. W latach 1987–1991 przebywał w Rzymie, gdzie odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. W tym samym czasie w odbył studia specjalistyczne w Papieskiej Akademii Kościelnej, przygotowujące do pracy w placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. 1 lipca 1991 roku rozpoczął służbę w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, pracując kolejno w Kongo (Brazzaville), RPA, Czadzie, Tajlandii, Brazylii i Francji. Od końca 2002 roku pełnił posługę w watykańskim Sekretariacie Stanu, w Sekcji do Spraw Relacji z Państwami. W roku 1993 został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości, a w roku 2005 Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości. Zna włoski, angielski, francuski, rosyjski, niemiecki i portugalski.  Dnia 18 marca 2009 roku Ojciec Święty Bendykt XVI mianował go nuncjuszem w Kongo i Gabonie przydzielając stolicę tytularną w Sejnach oraz godność arcybiskupa. Sakrę biskupią przyjął w Bydgoszczy 30 kwietnia 2009 roku z rąk ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone SDB. 

fl

Najnowsze zdjęcia