Duszpasterze

Proboszcz

proboszczKsiądz prałat Zbigniew Bzdak. ur. 01.04.1956 w Zgorzelcu. Święcenia kapłańskie - 06.06.1982 r. w Olsztynie.
W parafii sejneńskiej od 1.07.2008 r. Kanonik Gremialny Kapituły Sejneńsko-Wigierskiej.
Prepozyt Kapituły Sejneńsko-Wigierskiej
Dziekan Dekanatu Sejneńskiego św. Kazimierza Królewicza.

 

Wikariusze

Kamil Borys3 Petras Tomasz Sikorski2
Ks. mgr Kamil Borys, ur. 8.08.1986 roku w Ełku, wyświęcony na kapłana 25.05.2013 roku, w parafii sejneńskiej od 25.08.2016 roku. Ks. Petras Gucevicius,
ur. 29.08.1984 roku w Druskiennikach (LT), wyświęcony na kapłana w Wilnie (LT) dnia 14.05.2011 roku, w parafii sejneńskiej od 20.11.2012 roku.
Ks. mgr Tomasz Sikorski, ur. 18.12.1977 roku w Filipowie, wyświęcony na kapłana 11.05.2002 roku w Ełku, w parafii sejneńskiej od 25.08.2017 r.

 ks.Edward SadkowskiKs. kanonik Edward Sadkowski, ur. 2.10.1939 roku w Jedlance (diec. sandomierska), wyświęcony na kapłana 12.06.1965 roku w Sandomierzu, emerytowany proboszcz Parafii w Prostkach, od 2010 roku pomagający w pracy duszpasterskiej w Sejnach.

 

 

 

 


Kapłani, którzy dotychczas pracowali w naszej Parafii

radek m2 piotr m bernardas
Ksiądz mgr Radosław Góralski. Zakończył pracę w Parafii Sejneńskiej z dniem 30 lipca 2010 roku i odbywa studia specjalistyczne na UKSW w Warszawie Ksiądz mgr Piotr Henryk Swędrowski ur. 04.06.1981 r. w Piszu W parafii sejneńskiej do 31.07.2011 r. Ksiądz Bernardas Augaitis ur. 13.06.1975 r. Litwa Święcenia kapłańskie - 7.10.2000 r w Wilnie W parafii sejneńskiej od 15.08.2009 r. do 30.09.2012 r.
stoklosa            ks. Micha Stankiewicz 2012 2
Ksiądz mgr Andrzej Stokłosa ur. 07.05.1964 w Olecku. Święcenia kapłańskie - 02.06.2001 r. w Ełku. W parafii sejneńskiej od 25.08.2011 do 24.08.2012   Ks. mgr Michał Stankiewicz,
ur. 16.05.1980 roku w Augustowie, wyświęcony na kapłana w Ełku dnia 28.05.2005 roku.
W parafii sejneńskiej od 25.08.2012 do 24.08.2015 roku.
grzegorz  Ks. Artur Wyrzykowski 2015 2017  
Ks. mgr Grzegorz Kunko,
ur. 12.08.1976 roku w Giżycku, ukończył Liceum Ogólnokształcące w Giżycku, wyświęcony na kapłana w Ełku dnia 31.05.2003 roku.
W parafii sejneńskiej od 25.08.2012 roku do 24.08.2016 roku
Ks. mgr Artur Wyrzykowski,
ur. 14.04.1976 roku w Siedlcach, wyświęcony na kapłana 28.05.2005 roku w Ełku.
W parafii sejneńskiej od 25.08.2015 roku do 24.08.2017 roku
 

Liturgia na dziś

Pokoje Gościnne

slajd3a

Oferujemy pobyt i wypoczynek w naszych pokojach gościnnych.

STOLICA TYTULARNA Abp Jana Romeo Pawłowskiego

abp pawlowski

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej - delegat do spraw przedstawicielstw papieskich w świecie

Abp Jan Romeo Pawłowski urodził się 23 listopada 1960 r. w Biskupcu (archidiecezja warmińska), jako pierwszy z czterech synów Stanisława i Magdaleny. W 1979 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. W latach 1987–1991 przebywał w Rzymie, gdzie odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. W tym samym czasie w odbył studia specjalistyczne w Papieskiej Akademii Kościelnej, przygotowujące do pracy w placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. 1 lipca 1991 roku rozpoczął służbę w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, pracując kolejno w Kongo (Brazzaville), RPA, Czadzie, Tajlandii, Brazylii i Francji. Od końca 2002 roku pełnił posługę w watykańskim Sekretariacie Stanu, w Sekcji do Spraw Relacji z Państwami. W roku 1993 został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości, a w roku 2005 Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości. Zna włoski, angielski, francuski, rosyjski, niemiecki i portugalski.
Dnia 18 marca 2009 roku Ojciec Święty Bendykt XVI mianował go nuncjuszem w Kongo i Gabonie przydzielając stolicę tytularną w Sejnach oraz godność arcybiskupa.
Sakrę biskupią przyjął w Bydgoszczy 30 kwietnia 2009 roku z rąk ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone SDB.
7 grudnia 2015 papież Franciszek mianował go delegatem ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

fl

Najnowsze zdjęcia